Fördelarna med övervakningskamera inom ett hemlarmsystem

Fördelarna med övervakningskamera inom ett hemlarmsystem

Via ett flertal butiker som säljer hemelektronik går det att köpa en övervakningskamera för inomhus- eller utomhusbruk. Det vanligaste är att det som filmas går att se direkt via en tillhörande app.

Ett alternativ är att köpa en övervakningskamera via det larmbolag som hemlarmet är köpt av. Fördelen är att dessa då är kompatibla med resterande hemlarm och därmed ger flera fördelar.

Bättre agerande vid larm – av larmbolaget

  • Säkrare
  • Ger bättre hjälp

Genom att ha en övervakningskamera som är integrerad i resterande larmsystem kan även larmoperatörerna ta del av kamerans material om ett larm skulle utlösas.

Exempel:

Ett inbrott sker via ytterdörren och brytlarmet aktiveras. Larmoperatören får direkt meddelande om detta och försöker kontakta larmägaren. Hemlarmet har även rörelsesensorer och kamera men dessa täcker sällan hela bostadens yta.

Om det nu hade funnits en övervakningskamera hade även den aktiverats och skickat material till larmoperatören. Därmed hade operatören fått material som underlag för hur de ska agera gällande väktare, polis, ambulans osv.

Lättare att få överblick – av användaren

  • Se vad som händer, när du vill
  • Allt på samma ställe

Dagens hemlarm används enklast via en tillhörande app. När en övervakningskamera väljs som tillval kommer även den att kunna utnyttjas via appen. Med andra ord ges tillgång till hela hemlarmet via samma app.

Exempel:

Den största fördelen för användaren är att ha all information om hemmets säkerhet på ett och samma ställe. Oavsett om det går ett larm i hemmet eller om dörren öppnas av en behörig så kommer notiser att finnas tillgängliga i appen. När som helst går det att gå in i appen och slå på/av larmet eller se vad hemmets övervakningskamera för tillfället filmar.

Välja övervakningskamera ”utanför” hemlarmet

Säkerhetsmässigt är det en klar fördel att ha sin övervakningskamera inom samma system som hemlarmet. Men det finns även tillfällen då det inte finns någon anledning att ha kameran inom samma system. Det handlar om tillfällen då kameran används utifrån andra syften än säkerhet.

Ett exempel är om en kamera sätts upp i garaget för att lätt kunna se vad barnen gör där eller på baksidan för att följa utvecklingen i ett fågelbo. Då räcker det gott och väl med enklare installationer utanför larmbolagets egna lösningar.