Lär dig mer: Hyra sjuksköterska via bemanningsföretag


Bemanningsföretag finns inom de flesta branscher och kan snabbt bistå med personal när detta behov uppstår. Nedan beskrivs mer om hur det är att hyra en sjuksköterska och vid vilka tillfällen behovet kan uppstå.

På kundernas villkor

Om ett vårdföretag får akut behov av en sjuksköterska, läkare, barnmorska eller annan personal kan de vända sig till bemanningsföretag med specialinriktning mot vårdbranschen. Deras affärsidé är nämligen att alltid ha personal tillgänglig för kortare uppdrag.

Det är därmed kundernas behov som helt och hållet styr uppdragets utformning. Det kan vara ett uppdrag som bara sträcker sig över en vecka men även uppdrag över flera månader. I en diskussion mellan kunden och företaget hittas ett passande upplägg.

Kostnad

Vad kunden behöver betala kan variera kraftigt. Det är betydligt dyrare (per timme) än att ha en anställd men bemanning och anställning är även två helt olika saker. Bemanningsföretagen kan exempelvis anlitas vid akut brist på personal fram till att en anställning har kunnat ordnas.

Kostnaden kan exempelvis bero på vilken utbildning och kompetens som krävs av den som ska utföra arbetet. Dessutom kan projektets längd samt var i Sverige det ska utföras påverka kostnaden.

Då hyrs sjuksköterska via bemanningsföretag

Nedan presenteras några tillfällen då bemanning kan krävas.

  • Långtidssjukskrivning En sjuksköterska på en vårdcentral har ramlat och brutit benet. Hon blir sjukskriven i 4 veckor och eftersom arbetsnivån är hög kan inte resterande personal ta över uppdragen. Ett bemanningsföretag för sjuksköterska kontaktas och personal är på plats på vårdcentralen redan två dagar senare.
  • Tillfällig kompetens En privat vårdklinik genomför en riktad satsning och behöver personal med specialinriktning mot barn. Detta projekt förväntas löpa i två månader. De väljer därför att hyra in spetskompetens.
  • Inför anställning Processen för att anställa ny personal drar ut på tiden samtidigt som den tidigare anställde fick avsluta sin anställning i förväg. Det skapas därmed ett ”glapp” under vilken en sjuksköterska via bemanning anlitas.

Kommun, landsting och privat

Både kommuner, landsting samt privata vårdaktörer kan hyra in personal. Är det sjukhus och annan offentlig verksamhet kan det däremot krävas ett ramavtal. Detta utifrån lagen om offentlig upphandling.

De sjuksköterskor som jobbar åt bemanningsföretag är därmed vana med att enbart jobba kortare uppdrag varpå de därefter får ny arbetsplats. Det innebär även att de har vanan att snabbt sätta sig in i arbetet och fokusera på arbetsuppgifterna.