Billigt mode eller kvalité

Under de senaste 30 åren har vi svenskar dubblat våra klädinköp. När vi handlar kläder är designen ofta det primära och materialet sekundärt. Givetvis spelar utseendet, linjerna, fallet, och hantverket roll för hur vi upplever klädesplagget. Mode och trender förändras fort och många tillverkare inser att kostnaden för den modemedvetna konsumenten i många fall är avgörande. Genom att kostnaden hållas nere, till textilarbetarnas bekostnad, blir kläder ofta slit och släng vara. Istället för att lappa och laga hamnar varje år tonvis av kläder på tippen. Men genom att satsa på kvalité och kläder av starka material, kan förändring ske.

Material

Våra kläder tillverkas av antingen natur-, syntet-, eller konstfibrer, men är inte sällan en kombination av dessa. Naturfibrer är precis som namnet avslöjar material från djur- eller växtriket. Syntetfibrer tillverkas av olja och är ett slags plastmaterial, medan konstfibrer är utvunnet av naturmaterial där exempelvis trämassa från gran är vanligt.

Naturpåverkan

Att välja material utifrån den påverkan tillverkningsprocessen har på naturen är för många miljömedvetna helt avgörande. Bomull och polyester, som är de vanligaste klädmaterialen är exempel på material med en stor miljöpåverkan. Bomullsodlingar kräver stora mängder vatten och odlas inte sällan i områden där vatten är en bristvara. Polyester som tillverkas av den ändliga naturresursen olja sprider giftiga cancerframkallande ämnen ut i vattendrag och marker. Vilka material är då bäst ur miljösynpunkt? De två slittåligaste materialen är båda naturmaterial. Den lättodlade hampan och ullen påverkar miljön i minst utsträckning, håller bra och är så pass, i jämförelse, dyra att de förhoppningsvis inte ses som slit och släng kläder.

Den största textilproduktionen sker i låglöneländer och det är också människorna i dessa länder som får leva med de konsekvenser som tillverkningen har på människan och naturen. Det finns en mängd certifieringar som vi som konsumenter kan hålla koll på för att välja produktion med bättre villkor. Global Organic Textile Standard är den som garanterar producenter och miljö de bästa förutsättningarna.